žagsėti

žagsėti
žagsė́ti, žàgsi (žàgsia), -ė́jo intr. J.Jabl, Vr(Žmt, Sb), Š, Rtr, , FrnW, NdŽ, ; Kos58, L, LL246, ŠT208 1. Pls išduoti gerkle nevalingą atryjamą garsą: Užvalgęs ko netinkamo, žmogus žàgsi . Žagsima nuo sauso ar kieto maisto, sušalus, išgėrus alkoholio, kartais be aiškios išorinės priežasties LTEXII462. Žagsė́t imu nuog nervų: targyt, kratyt ima DrskŽ. Privalgė sausos duonos ir pradėjo žagsė́t Brž. Mažas vaikas kad tik pašąla, tai tuoj žàgsia Svn. Visi net juokais žàgsi (labai juokiasi) Prng. Saldainių nupirktūt gardų̃, tai siulptau ir nežagsė́tau Pv. Krautuvnykė šiandiej tai net žàgsia, mat pagiriota Slm. Nestol manęs du stovėjo ir degtine jau žagsė́jo VoL205(Lkm). Jei žagsì – kas nors mini. Spėk vardą jo – nustosi žagsė́t Ds. Ka prišnekėjau, tai šiandien žagsiù ir žagsiù Žž. Tu žagsì ir žagsì – gal tave kas keikia Ps. Jei žagsi, kas nors apkalba LTR(VšR). An širdies užeina vandenio, tai ir žagsì Pv. Meluoji, jau tu žagsì išvien Prn. Verkia [mirusio], nat žàgsi, ką mes tokio žmogaus neturėjom ir neturėsma Švnč.sprengsėti: Žàgsi kai šuva, prisrijęs ašakų Vlk. 2. prk. aidėti, skardėti: Nuo [piemenų] raliavimų tik giria ryto žagsi TDrIV124(Prng). Seniau mergos ganydamos [jaučius] nuotekavo, net giria žagsėdavo LTR(Kb). ^ Paukščiai gieda, net giria žagsi Prng. 3. Vlk pjaunant, kertant ir pan. išduoti duslų garsą, čeksėti: Skiedryne vyrai, švarkus nusimetę, žagsėjo kirviais ir džyravo pjūklu M.Katil. Bjaurumas mintuvais minti linai: žagsėsi, žagsėsi An. | Žagsėjo dalgis, lygiais tarpais smigdamas į dobiliukų tankynę A.Rūt. 4. verkti balsu sunkiai atgaunant kvapą, kūkčiojant: Visi verkė, žagsė́jo kai lietus Vrn. Pliekia per galvą, kad vaikas net žàgsi Rdm.
◊ lig žàgsint labai daug, užtektinai: Žemės bus lig žàgsint Lnkv. Darbo lig žagsint Šd.
\ žagsėti; įsižagsėti; išžagsėti; pažagsėti; prisižagsėti; sužagsėti; užsižagsėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • žagsėti — vksm. Priválgė sausõs dúonos ir ė̃mė žagsėti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • zagsėti — zagsėti, zàgsi, ėjo intr. Vlk bėgioti, bėginėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžagsėti — išžagsėti, ìšžagsi, ėjo intr. 1. Š, Ser kurį laiką žagsėti. 2. prk. ištarti (ppr. sunkiai): Aha … – išžagsėjo Malvina J.Balt. žagsėti; įsižagsėti; išžagsėti; pažagsėti; prisižagsėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiuksėti — kiuksėti, kiùksi, ėjo 1. intr. žagsėti: Kūdikis kiùksi (žegsi) J. Ko tu čia kiuksì? Gerk vandenio, tai pereis Alk. Valgant negalima kiuksėti, labai nedailu Žvr. Turbūt kas minavoja, kad pradedu kiuksėti Vv. Višta kiùksi, šuva sprangsi, jei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažagsėti — pažagsėti, pàžagsi, ėjo intr. NdŽ kiek žagsėti: Ana jį (ožį) stvėrė, apsikabino ir verkia, net pažagsėdama LTR(Pls). | refl. NdŽ: Kap užsikėliau, pasižagsėjau – kas mane paminėjo? TDrIV102(Vlk). žagsėti; įsižagsėti; išžagsėti; pažagsėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisižagsėti — prisižagsėti, prisìžagsi, ėjo; Ser ilgai ir smarkiai žagsėti. žagsėti; įsižagsėti; išžagsėti; pažagsėti; prisižagsėti; sužagsėti; užsižagsėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sužagsėti — sužagsėti, sùžagsi, ėjo intr. NdŽ 1. trumpai žagsėti, žagtelėti: Garsiai sužagsėjau DŽ1. Sutąso, net sùžagsiu nuo kūrijimo Dglš. Kiek čia tos Lietuvos: sužagsėsi, kitame krašte atsilieps (juok.) Brš. 2. sučerkšti: Dar keletą kartų ji (šarka)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsižagsėti — užsižagsėti, užsìžagsi, ėjo 1. pradėti smarkiai žagsėti: Kai ažsìžagsi, tai sako, kad kas tavi mini Ml. Ažsižagsėjo ir nebepabaigė sakyt Ds. Jeigu žmogus sunkiai užsižagsi, tai sako, kad kas keikė LTR(Auk). 2. labai įsiverkti: Ažsiverkė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gaksėti — gaksėti, gàksi, ėjo intr. 1. žagsėti: Ką čia gaksi kaip višta žirnių parsilesus? Rs. 2. gakt, gakt eiti, bėgti, bidzenti: Kur tik einu, ir vaikas paskui gàksi Vlkv. gaksėti; atgaksėti; įgaksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gakčioti — gãkčioti, ioja, iojo intr. gaksėti, žagsėti: Turbūt parsivalgei, kad nenustoji gãkčiojęs Rs …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”